BISKOUPKY

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Volby
- Projekty
- Ostatní

PLÁNY
- Územní plán
- Povodňový plán
- Kanalizace
- Vodovod
- Plyn
- Pasporty

OKOLÍ
- Řeka Jihlava
- Templštýn
- Rezervace
- Fotografie

V.NEZVAL
- Život
- Dílo
- Ostatní

HISTORIE
- Historie
- Mapy
- Kronika
- Arch. fota

KNIHOVNA
- Informace
- Nové knihy

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři

AKCE
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUALITY
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Přírodní park Střední Pojihlaví

Oblast Střední Pojihlaví klimaticky náleží do mírně teplé oblasti s mírnými zimami a menšími srážkami. V území se vyskytuje nežádoucí cizorodý druh – akát-, který nálety semen na mnoha místech obsazuje a nenávratně ničí skalnaté a travinobylinné plochy s původními cennými společenstvy.

Plochy nelesní krajiny s jalovcem obecným hostí vzácnou teplomilnou květenu (třemdava bílá, koniklec luční, tařice sklaní, česnek žlutý,kavyl vláskovitý ) s mnoha ohroženými a chráněnými druhy živočichů (jasoň dymnivkový, kudlanka nábožná, ještěrka zelená, výr velký, křepelka polní).
Kulturně – historickou dominantou je pozůstatek hradu Templšejna. Poprvé je připomínán roku 1298 jako hrad postavený řádem templářů. Zanikl po požáru v druhé polovině 15.století. Obec Biskoupky je poprvé připomínána roku 1131, Hrubšice jako tvrz roku 1225.
Hodnota přírodního parku Střední Pojihlaví spočívá v jedinečném charakteru údolí řeky Jihlavy s pestrou mozaikou nelesní krajiny. Přes početné nevkusné a nevhodně umístěné rekreační objekty ve spodní části parku se dá říci, že krajinný ráz je víceméně dochován. Předpokladem zachování charakteru tohoto cenného území je usměrňování výstavby a další péče.