BISKOUPKY

e-RÁDCE

OBEC
- Úřední deska
- Zápisy
- Úřady
- Vyhlášky
- Výroč. zprávy
- Rozpočet
- Formuláře
- Volby
- Projekty
- Ostatní

PLÁNY
- Územní plán
- Povodňový plán
- Kanalizace
- Vodovod
- Plyn
- Pasporty

OKOLÍ
- Řeka Jihlava
- Templštýn
- Rezervace
- Fotografie

V.NEZVAL
- Život
- Dílo
- Ostatní

HISTORIE
- Historie
- Mapy
- Kronika
- Arch. fota

KNIHOVNA
- Informace
- Nové knihy

SPOLKY
- Myslivci
- Hasiči
- Rybáři

AKCE
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

AKTUALITY
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

HLÁŠENÍ
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

INZERCE
- Firmy
- Občané

Zpět na normální verzi

Zpět..

Významné krajinné prvky

Na území přírodního parku je kromě zvláště chráněných území evidováno několik významných krajinných prvků.

Dle definice v zákoně č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny jsou to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled a přispívají k udržení její stability.
VKP jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením.Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

- VKP Šípky -

Rozloha: 0,5 ha
Nadm.výška: 340-348 m n.m.
Plošina mírně skloněná k východu, travinobylinná lada.

- VKP U pustého mlýna -

Rozloha: 28 ha
Nadm.výška: 230 -350 m n.m.
Prudké slunné skalnaté svahy s jižní expozicí spadajícími do údolí řeky Jihlavy se zakrslými doubravami a mahalebkami.
Významné druhy:Sleziník hadcový, výr velký

- VKP Skalky -

Rozloha:2,9 ha
Nadm.výška: 280-300 m n.m.
Krátký kamenitý jihozápadně orientovaný svah v těsné blízkosti obce Biskoupky s vystupujícími skalkami a roztroušenými dřevinami.

- VKP Skály pod Teplštýnem -

Rozloha:7,9 ha
Nadm.výška: 238 -370 m n.m.
Strmé skalnaté svahy se západní expozicí spadající do údolí . Dřeviny jsou zakrslé (dub uimní, borovice lesní, habr obecný, lípa, bříza bělokorá).
Významné druhy: Lejsek bělokrký.

- VKP Hadcová stráň -

Rozloha:8,1 ha
Nadm.výška: 230-274 m n.m.
Prudká skalnatá jižně exponovaná stráň nad řekou Jihlavou na hadcovém podloží.
Významné druhy:kavyl chlupatý, trávnička obecná, jalovec obecný.